KAUNAS PHOTO 2015 » Gintaro kelio paroda

„Gintaro kelio paroda“  – meninė kelionė senuoju prekybos keliu

© Mindaugas Kavaliauskas | Lithuania Autoportraits & -landscapes, 2001-2012

© Mindaugas Kavaliauskas | Lithuania Autoportraits & -landscapes, 2001-2012

Naujai renovuota Wolkersdorf pilis, tai FLUSS organizacijos būstinė. FLUSS organizacija yra parodos „Žemutinė Austrija 2013“ bendraautorė. Pirmoji „Žemutinė Austrija“ paroda buvo pristatyta 1951 – aisiais metais, kuri tapo kasmetine paroda rengiama skirtingose Austrijos vietose su besikeičiančiomis temomis.  2013 – aisiais metais Wolkersdorf‘as buvo pervadintas  į ‘‘Straßengeschichte(n) – Handelswege quer durch Europe“  t.y. „Gatvių istorijos – Europos prekybos keliai“. Šio projekto temos buvo sukoncentruotos į istorinius, socialinius ir ekonominius transporto, prekybos ir komercijos aspektus.  Analogiškose parodose FLUSS organizacija pristatė šiuolaikinį indėlį. Istorinis Gintaro kelias suteikė galimybę naudotis vietove, kuri tapo pradžios vieta ir jungiamuoju motyvu.

Už Romos imperijos ribų egzistavo keletas prekybos kelių, kurie tarnavo kaip transportavimo keliai gabenti gintarą į Alpes ir Italiją nuo seniausių laikų.  Pirmojo amžiaus pradžioje, kai Romos imperija išsiplėtė iki Dunojaus, šie keliai visoje jos teritorijoje  tapo romėniško stiliaus keliais, tikriausia imperatorių Tiberijaus ir Augusto laikais. Kelias tarp Karnuntumo prie Dunojaus upės (Austrija) ir Aquileia miesto Italijoje vadinosi Romos gintaro kelias, kuris asocijuojasi su išvystytu romėnų kelių tinklu. Peutingerio žemėlapyje (Tabula Peutingeriana) yra pažymėtas Romėnų gintaro kelias. Plinijus Vyresnysis (23-79 po Kr.) teigė, kad gintaras nuo Baltijos jūros pakrančių šiuo keliu buvo transportuojamas į Aquileia miestą, todėl ir atsirado toks kelio pavadinimas.

Trumpiausias ir tikriausia seniausias Gintaro kelias veda nuo Baltijos jūros krantų dabartinių Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos šalių teritorijų. Šis kelias tęsiasi toliau pro Lenkiją ir Moravijos regioną bei palei Moravos upę, dabartinės Čekijos ir Austrijos teritorijose. Vėliau kerta Dunojų, netoli Karnuntumo (Austrija) ir tęsiasi toliau į pietvakarius per Vengriją, Slovėniją ir Italiją kol galiausia pasiekia Aquileia, senovės romėnų miestą, Adrijos jūros pakrantę (Italija).

Bendradarbiaudami su institucijomis ir kuratoriais iš visų Gintaro kelio šalių, FLUSS pakvietė po vieną fotografijos arba medijų meno atstovą iš kiekvienos šalies pristatyti po darbą, kuris atskleistų šiuolaikines prekybos, eismo ir transporto problemas susijusias su globalizacija. Dešimt darbų buvo iškabinti atskirose galerijose, įsikūrusiose Wolkerdorf pilyje, kartu su paroda „Žemutinė Austrija“. Visi darbai buvo sėkmingai, sistemingai sujungti istorinėje parodoje.  „Gintaro kelio paroda“ buvo meninė nepriklausoma šiuolaikinio meno paroda, kuri įsiliejo į esantį istorinį kontekstą.

Šiuo metu paroda, susidedanti iš dešimties individualių darbų yra pasirengusi turui, kuris tikimasi aplankys daugybę bendra-autorinių organizacijų.

Parodos kuratorius, Martin Breindl. 2013 m., spalis

FLUSS

„Gintaro kelio paroda“ sukurta FLUSS organizacijos su tikslu didinti susidomėjimą fotografijos ir medijų menu. Per dvidešimt metų FLUSS organizacija pristatinėjo, tyrė ir nagrinėjo daugialypius, prasmės ir ryšio su fotografija, santykius meno terpėje, pastaraisiais metais skiriant vis daugiau dėmesio naujajai medijai. Parodų, paskaitų, seminarų ir  kasmetinėje vasaros mokykloje „Weinviertler Fotowochen“ Wolkersdorf pilyje, daugybėje tarptautinių projektų ir festivalių  organizuotų su partneriais iš visos Europos metu, FLUSS organizacija įgavo pripažinimą už provincijos ribų. 2008 – aisiais metais buvo apdovanota prizu „Žemutinės Austrijos pripažinimas“ už puikius pristatymus ir šiuolaikinio meno sklaidą pelno nesiekiančiose galerijose.

FLUSS organizacija įkurta 1989 – aisiais metais kaip ne pelno siekianti organizacija. Šios organizacijos įkūrėjais yra laikomi Heinz Cibulka ir Helmut Kandl- Schäffer. Šiuo metu FLUSS organizaciją sudaro beveik šešiasdešimt narių, kurių dauguma yra fotografijos ir medijų meno specialistai, fotografai ir kultūros programų kuratoriai, kurių pagrindinė užduotis yra pristatyti fotografiją ir medijų meną visuomenei prasmingu būdu. Dauguma svarbiausių FLUSS organizacijos renginių iki 2001 – ųjų buvo suorganizuoti Heinz Cibulka. Po 2001 – ųjų metų pagrindinius renginius kuruoja „Alien productions“ komanda.

„Gintaro kelio paroda“

MENININKAS KURATORIUS BENDRADARBIAUJANČIOS INSTITUCIJOS
Alexey Tikhonov Nadya Sheremetova Fotografijos departamento fondas, Sankt Peterburgas, Rusija
Brigit Püve Harry Liivrand Nepriklausomas kuratorius, Talinas, Estija
Harijs Daina Liepiniš Maira Dudareva Latvijos fotografijos muziejus, Ryga, Latvija
Mindaugas Kavaliauskas Ieva Meilute-Svinkunienė Kauno fotografijos galerija, Kaunas, Lietuva
Anna Orlowska Krzyztof Candrowicz Lodzės menų centras, Fotofestiwal, Lodzė, Lenkija
Aleksandra Vajd ir Hynek Alt Pavel Vančát Nepriklausomas kuratorius, Praha, Čekija
Ernest Pointner „Alien productions“ FLUSS, Wolkersdorf‘as, Austrija
Gábor Arion Kudász Anna Fabricius Nepriklausomas kuratorius, Budapeštas, Vengrija
Kaja Brezočnik Jernej Kožar Koroška Galerija „Likovnih umetnosti“, Slovej Gradecas, Slovėnija
Viola Pinzi Martino Marangoni Fondazione Studija „Marangoni“, Florencija, Italija

Paroda

Raudondvario pilies dvare, Kauno rajono muziejus

Adresas: Pilies takas 1, Raudondvaris

Laikas: Rugsėjo 5 d. – Spalio 20 d.

Parodos atidarymas: Rugsėjo 5 d., 16:00 val.